Acupunctuur bij kanker

Acupunctuur dient in de behandeling van kanker niet gezien te worden als alternatief maar als complementair aan reguliere therapieën. Acupunctuur wordt als effectief en veilig beschouwd met als doel de fysieke en psychische klachten te verminderen en de kwaliteit van leven tijdens en na kankerbehandeling te verbeteren. Acupunctuur kan het immuunsysteem beïnvloeden alsook de afgifte van lichaamseigen pijnbestrijdende stoffen.

Behandeling van kanker behelst vaak een langdurig traject bestaande uit een combinatie van één of meerdere therapieën waaronder heelkundige ingrepen, chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie en/of immunotherapie . Met behulp van acupunctuur kunnen de bijwerkingen die ontstaan door de verschillende behandelingen voorkomen of verminderd worden, ook wanneer deze al langere tijd aanwezig zijn.

Wetenschappelijke studies wereldwijd bevestigen de werkzaamheid van acupunctuur bij misselijkheid en braken welke vaak optreden na chemotherapie of een chirurgische ingreep of wanneer een droge mond als bijwerking van bestraling optreedt.

Acupunctuur blijkt verder inzetbaar bij onder andere gevoelloosheid of tintelende pijnklachten in handen en/of voeten, darmproblemen zoals constipatie en diarree, smaakverlies en verminderde eetlust, mondzweren, huidklachten, vermoeidheid, concentratieproblemen en opvliegers. Opvliegers komen vaak voor bij vrouwen met borstkanker die in de menopauze terecht zijn gekomen (spontaan of veroorzaakt door de behandeling). Uit recente onderzoeken is gebleken dat acupunctuur ook bij deze patiënten effectief ingezet kan worden.

Acupunctuur kan verder ondersteunend werken bij pijn, maar kan de pijnmedicatie niet volledig vervangen. Het is een zachte therapievorm die zelden krachtig genoeg is om de hevige pijn die kanker soms veroorzaakt, te onderdrukken. Het kan wel een rustgevend effect hebben en het algemeen welbevinden positief beïnvloeden.

Om in een zo goed mogelijke conditie te starten met de chemotherapie of radiotherapie is het aangewezen om al voor de eerste kuur te beginnen met acupunctuur. Hierdoor kunnen bijwerkingen minder heftig optreden. Maar ook als u al bezig bent met de therapie of zelfs nadien kan acupunctuur verbetering geven van klachten. Acupunctuur en chemotherapie, immunotherapie, hormoontherapie of radiotherapie kunnen naast elkaar gegeven worden. Acupunctuur heeft geen negatieve invloed op de werking van deze therapieën.

Een combinatie van acupunctuur met voedings- en leefstijladvies kan het welbevinden tijdens behandeling voor kanker verbeteren en het herstelproces na afloop van de reguliere behandeling verder ondersteunen.

bronnen:
NCBI, Science Direct, Springer Link