Acupunctuur en zwangerschap

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) treft het probleem van subfertiliteit/infertiliteit gemiddeld tien procent van de wereldbevolking. In absolute cijfers gaat het naar schatting om tachtig miljoen mensen, ongeveer twee miljoen nieuwe probleemparen per jaar.
Voor de totaliteit van de wereldbevolking wijst een wereldwijd WHO-onderzoek bij 5.700 paren uit dat:
– in 41% van de gevallen alleen bij de vrouw een belastende factor te vinden is,
– in 27% alleen bij de man, en
– in 32% bij beide partners.

Volgens de WHO gaat ongeveer 15% van de  koppels in hun ‘vruchtbare’ leeftijd op zoek naar hulp om zwanger te worden. Maar niet iedereen wil een hormonenbehandeling volgen of starten met een vruchtbaarheidsbehandeling in het ziekenhuis. Daarnaast moet men er rekening mee houden dat vruchtbaarheidstechnieken als IUI of IVF (in-vitrofertilisatie) niet altijd slagen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er een vruchtbaarheidsprobleem optreedt bij de vrouw zoals:  endometriose, polycystisch ovarium syndroom (PCOS), het uitblijven van de eisprong, verklevingen aan eierstokken of eileiders na een ontsteking, …enz.
Bij de man kan het gaan om een verminderde zaadcelkwaliteit door o.a. lage beweeglijkheid, abnormale vorm of verminderd aantal van de zaadcellen. Oorzaken hiervan kunnen zijn:  chronische stress, blootstelling aan vervuiling, straling, … enz.
Heel vaak  is er echter niets afwijkend te constateren.
Bij heel wat koppels leveren de vergeefse pogingen om zwanger te geraken nogal wat frustratie en stress op, wat de kans op een zwangerschap niet ten goede komt.

Hoe kan acupunctuur helpen?

Met acupunctuur kan gewerkt worden aan het herstellen dan wel verstevigen van de fundering om zwanger te geraken. Er wordt in eerste instantie tijd besteed aan het regulariseren van de menstruele cyclus welke bv vaak na jarenlang pilgebruik niet meer op gang komt. Middels acupunctuur  wordt het hormonaal evenwicht hersteld. Bij aanvang zijn behandelingen op wekelijkse basis nodig. Gemiddeld wordt 3 maanden gerekend voor het herstellen van de menstruele cyclus en het normaliseren van het hormonaal evenwicht. Zo nodig wordt aanvullend gewerkt met kruiden of voedingssupplementen.

Acupunctuur kan op deze manier helpen bij:

 • stimuleren van de rijping van de eicel
 • stimuleren van de eisprong
 • optimaliseren van de dikte en de doorbloeding van het baarmoederslijmvlies
 • verbeteren van de kwaliteit van de eicel
 • verminderen van stress (wat invloed heeft op de hormoonhuishouding)
 • verminderen van de kans op een miskraam

Bij de man wordt met acupunctuur, eventueel in combinatie met kruiden of voedingssupplementen, betracht het aantal spermacellen te verhogen, hun beweeglijkheid te verbeteren en het testosteronniveau te normaliseren.

Onderwerpen als voedingspatroon en levensstijl krijgen eveneens aandacht tijdens een behandeling. Bijstelling van eet – en leefgewoonten kan immers ook een bijdrage leveren aan het zelfherstellend vermogen van het lichaam en aan het reduceren van stress.

Soms zijn vrouwen al na enkele behandelingen zwanger maar meestal heeft het meer tijd nodig. Het opbouwen van de ‘fundering’ gebeurt niet in een paar weken. Afhankelijk van uw probleem kan het minimaal 3 tot 6 maanden duren vooraleer uw energetisch systeem opnieuw hersteld is.

Bij wie kan acupunctuur helpen?

Als er anatomische afwijkingen aan het lichaam worden vastgesteld, kan acupunctuur niet helpen. Een acupunctuurbehandeling ter bevordering van de kans op zwangerschap is met name aangewezen voor vrouwen of mannen die ‘onverklaarbaar onvruchtbaar‘ zijn, voor vrouwen die een ondersteunende behandeling zoeken naast hun fertiliteitsbehandeling (IVF/IUI/ICSI/IVM) in het ziekenhuis of vrouwen die al verschillende IVF pogingen hadden zonder resultaat.
Het staat vast dat acupunctuur een fertiliteitsbehandeling kan aanvullen. Heel wat vrouwen voelen zich rustiger door acupunctuur, wat hun overige behandeling ten goede komt.

Wat kan acupunctuur doen bij IVF en andere fertiliteitsbehandelingen?

Voorafgaand aan het starten van dergelijke behandeling kan acupunctuur zoals eerder beschreven zowel bij de vrouw als bij de man bijdragen aan een gezonde ‘fundering’ om de vruchtbaarheid te optimaliseren. Bij de man wordt gewerkt aan de kwaliteit en kwantiteit van de zaadcellen, bij de vrouw wordt gewerkt op de menstruele cyclus, de eisprong en de kwaliteit van de eicel. Daarnaast moet het baarmoederslijmvlies dik genoeg zijn en moet de microcirculatie voldoende hoog zijn opdat het embryo zich kan innestelen. Acupunctuur en kruiden kunnen de opbouw van het baarmoederslijmvlies ten goede komen. Best wordt er minimaal 3 maanden op voorhand behandeld. Hoe beter de ‘fundering’, hoe meer kans op slagen.

Sommige koppels zijn echter al bezig met een fertiliteitsbehandeling. Ook dan kan acupunctuur zeker nog een bijdrage leveren bij:

 • stimuleren van de bloedcirculatie in de eierstokken en de baarmoeder
 • verbeteren van de doorbloeding en verdikking van het baarmoederslijmvlies
 • verhogen van de respons op de IVF-medicatie
 • verminderen van stress
 • verminderen van baarmoedercontracties bij de terugplaatsing
 • bevorderen van de innesteling van het embryo

Afhankelijk van de verschillende fasen van de fertiliteitsbehandeling worden specifieke acupunctuurpunten aangeprikt en dit op zeer specifieke tijdstippen zoals kort voor een pick-up van eicellen of binnen 24u na terugplaatsing.

In de periode tussen de terugplaatsing en de zwangerschapstest wordt enerzijds gewerkt aan bevordering van de innesteling en anderzijds aan stressreductie in een periode die door wensouders als behoorlijk spannend wordt ervaren.

Zwanger! Hoe verder?

De eerste 3 maanden van de zwangerschap zijn een onzekere periode. Bij vrouwen met een miskraamverleden of vrouwen die zwanger werden door IUI of IVF ligt de kans op een miskraam gedurende deze eerste 12 weken hoger. Daarom is het goed u te laten ondersteunen met acupunctuur. Acupunctuur helpt om het progesterongehalte voldoende hoog te houden. Progesteron zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies van de baarmoederwand zich voorbereidt op een goede innesteling van een bevruchte eicel. Ook remt progesteron LH en FSH, om te voorkomen dat er nieuwe eicellen gaan rijpen. Het hormoon maakt daarnaast de baarmoedermond ontoegankelijk voor zaadcellen. Alles met als doel om een bevruchte eicel de beste kansen te geven.

Tijdens de zwangerschap vinden grote lichamelijke veranderingen plaats. De veranderende hormoonspiegels hebben vaak niet alleen gevolgen op uw fysieke maar ook op uw mentale welbevinden. De mogelijkheden tot behandelen met medicatie zijn beperkter gezien farmaca vaak een invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de baby. Acupunctuur kan daarom bij tal van zwangerschapsgerelateerde klachten een veilig alternatief zijn en kan bv ingezet worden bij misselijkheid, zuurbranden, oedeem, vermoeidheid,  rug- en bekkenpijn, slaapstoornissen, constipatie, carpal tunnelsyndroom, angstklachten of stemmingsproblemen.

Stuitligging

Er zijn aanwijzingen dat moxatherapie in combinatie met posturale oefeningen het draaien van een baby in stuitligging kan bevorderen. Hierbij wordt een specifiek acupunctuurpunt thv de kleine teen beiderzijds verwarmd met behulp van een ‘sigaar’ van samengeperst bijvoetkruid. Idealiter wordt gestart tussen week 32 en week 36. Deze technieken kunnen enkel toegepast worden bij laag-risico zwangerschappen en bij voorkeur in overleg met uw vroedkundige of gynaecoloog teneinde na te gaan dat er geen ‘mechanische’ belemmeringen zijn voor het draaien van de baby dan wel voor een vaginale baring.

En als de arbeid niet op gang komt?

Acupunctuur kan helpen om weeën op te wekken of te versterken indien bij een a terme zwangerschap (40 weken) de arbeid niet of onvoldoende op gang komt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elektrische stimulatie op specifieke punten. Bij een voldragen zwangerschap heeft deze techniek na 1 à 2 keer behandelen veelal binnen 12-24u effect.