acupunctuurschouder

Mijn naam is Coralie Braet. Ik ben als arts geruime tijd werkzaam geweest in de klassieke geneeskunde. Door de ervaringen die ik hierin opgedaan heb, kwam ik tot de vaststelling dat bepaalde klachten waarmee patiënten zich bij de arts aanmelden niet of onvoldoende verklaard kunnen worden vanuit het klassieke medische denkmodel en derhalve ook moeilijk vanuit dit model te behandelen zijn. Dit was voor mij een aanleiding om verder te gaan zoeken naar antwoorden, buiten de bekende moderne medische denkkaders. Zo kwam ik terecht bij de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG), een integratieve geneeswijze, die vooral de nadruk legt op de ganse mens. Het is dus een holistische benadering van de geneeskunde waar gezocht wordt naar de oorsprong van de klachten in relatie tot de mens. De TCG evalueert de mens en zijn gezondheidstoestand energetisch, men zou kunnen zeggen functioneel. Acupunctuur vormt een belangrijk onderdeel van de TCG en kan ingezet worden ter preventie en/of behandeling van diverse klachten.

De uiteenlopende denkkaders welke gehanteerd worden in klassieke geneeskunde en  de Traditionele Chinese Geneeskunde en het feit dat het inzetten van acupunctuur nog hoofdzakelijk vanuit een proefondervindelijke grondslag gebeurt, hebben tot gevolg dat deze geneeswijze als niet-conventioneel beschouwd wordt. Geleidelijk aan ontstaat er wel steeds meer bewijskracht voor de werkzaamheid van acupunctuur. Men dient zich hierbij wel te realiseren dat wetenschappelijke onderzoeksmethoden, welke ontstaan zijn vanuit het westerse denkkader, zich er niet steeds toe lenen om de werkingsmechanismen van acupunctuur aan te tonen, wat zijn grondslag vindt in het oosters filosofisch en wetenschappelijk denkmodel. Toch ben ik ervan overtuigd dat voortgezet technologisch onderzoek naar aantoonbare effecten van acupunctuur mogelijkheden kan scheppen tot het verfijnen van behandeltechnieken bij moeilijk behandelbare ziekten en deuren kan openen naar bredere toepassingen van de Traditionele Chinese Geneeskunde complementair aan de klassieke geneeskunde. De ontwikkelingen op dit gebied zijn zeker het volgen waard.