Babymassage en kindermassage

Acupunctuur kan toegepast worden vanaf jonge leeftijd en zelfs bij baby’s. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van kleinere en dunnere naalden welke vaak maar kortdurend ter plaatse blijven.
Er bestaan ook zachte massagetechnieken welke bij jonge kinderen toegepast worden, zodat het gebruik van naalden achterwege kan blijven. Deze technieken worden voornamelijk gebruikt voor de leeftijdcategorie 0 tot 6 jaar, maar ook bij oudere kinderen kan geopteerd worden om ter hoogte van acupunctuurpunten geen naalden maar enkel massagetechnieken toe te passen.
Deze therapeutische massagetechnieken behoren tot de kindertuina of pediatrische tuina.
In veel gevallen zullen adviezen ten aanzien van bv. voeding, dag -en nachtritme, blootstelling aan prikkels … enz. deel uitmaken van het behandelplan, daar deze aspecten tot het onderhouden van bepaalde klachten kunnen leiden.

Belangrijkste indicaties

  • Spijsverteringsproblemen zoals braken/diarree/constipatie/buikkrampen
  • Terugkerende verkoudheden of oorontstekingen
  • Nachtelijk huilen
  • Bedwateren
  • Eczeem
  • Onrustig gedrag

De indicaties hebben veelal betrekking op chronische klachten. Deze vorm van behandeling is niet bedoeld voor acuut of ernstig zieke kinderen.