Acupunctuur blijkt effectiever dan orale antidepressiva in het verbeteren van depressieve symptomen en produceert minder bijwerkingen dan tricyclische antidepressiva .

Ondanks de continue verdere ontwikkeling van antidepressiva en alternatieve therapieën, wordt het ontstaan van een majeure depressieve stoornis veelal niet (volledig) herkend en blijkt het resultaat van de behandeling vaak onvoldoende.

Een epidemiologische studie over het aanpakken van depressie toonde aan dat slechte herkenning en behandeling grotendeels gekoppeld zijn aan het ontbreken van een nauwkeurig evaluatie-instrument hiervoor alsook aan de economische situatie van de patiënt.

Prof Yong Huang en zijn team aan de Southern Medical University in China vergeleken de klinische werkzaamheid van acupunctuur en elektro-acupunctuur gecombineerd met een antidepressivum, met die van een antidepressivum alleen, met behulp van de Symptom Checklist – 90.

De onderzoekers vonden dat toediening van Seroxat alleen of in combinatie met acupunctuur en elektro-acupunctuur een significant effect kan produceren bij patiënten met primaire unipolaire depressie . Bovendien heeft het therapeutisch effect van acupunctuur en elektro-acupunctuur een snelle aanvang en zorgt deze complementaire therapie voor een merkbare verbetering van de obsessief – compulsieve symptomen, angstklachten en depressieve symptomen.

Bron: Neural Regeneration Research