Acupunctuur bevordert het herstel van zenuwletsels. Bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Neural Regeneration Research tonen aan dat acupunctuur beschadigde motorische zenuwen in onderste en bovenste ledematen doet helen. Electromyografisch zenuwgeleidingonderzoek bevestigt bij 80% van de patiënten die deelnamen aan de studie een effectieve respons, meer specifiek een aanzienlijke verbetering van de motorische zenuwgeleidingssnelheid en amplitude en bevordering van het functionele zenuwherstel.

De onderzoekers stelden vast dat toevoeging van een specifieke serie van acupunctuurpunten de klinische respons van 38,5% naar 80% deed stijgen. Naast lokale punten ter hoogte van het aangedane lidmaat, gebruikten zij punten op een specifieke meridiaan, de Du Mai, waarvan de meeste punten gelegen zijn op de middellijn van de rug, onder de doornuitsteeksels van de wervels.

In deze studie werd dagelijks electroacupunctuur toegepast op zowel de bovenste als  onderste ledematen en dit vijf keer per week gedurende zes weken. Het totaal aantal behandelingen met acupunctuur was 30 sessies per patiënt. De onderzoekers concluderen dat gelijktijdig gebruik van punten op de Du Mai meridiaan in combinatie met lokale punten het functioneel herstel na perifeer zenuwletsel bevordert.

Zij stellen verder vast dat zenuwbeschadigingen invloed uitoefenen op de stofwisseling van het micromilieu. Bijvoorbeeld een beschadiging van de nervus ischiadicus vermindert de activiteit van acetylcholinesterase (een enzym dat de neurotransmitter acetylcholine afbreekt, nadat de informatie tussen twee zenuwcellen of neuronen is overgedragen) in het micromilieu van het lumbale ruggenmerg. Dit veroorzaakt dan weer neuronale celdood en aldus belemmering van het zenuwherstel. Gebruik van acupunctuur blijkt dit effect tegen te gaan en verbetert de expressie van acetylcholinesterase in het ruggenmerg na perifere zenuwbeschadiging. De onderzoekers vermoeden dat dit een belangrijk mechanisme kan zijn waardoor acupunctuur genezing van perifere zenuwen bevordert.

Bron: Neural Regeneration Research