Het gebeurt steeds vaker dat vrouwen die niet zwanger raken en medische hulp zoeken onder vorm van vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF (in vitro fertilisatie) door hun behandelaar verwezen worden voor gelijktijdige behandeling door middel van acupunctuur.

Een onvervulde zwangerschapswens gaat vaak gepaard met mentaal en emotioneel onwelbevinden. Door het gebruik van acupunctuurnaalden op welbepaalde energetische punten kan het lichamelijke, mentale en emotionele evenwicht hersteld worden, waardoor de kans op een succesvolle IVF procedure maar ook op natuurlijke conceptie vergroot wordt. Duitse onderzoekers publiceerden in april 2002 een artikel waarin zij concludeerden dat het toevoegen van acupunctuur aan het traditionele behandelprotocol bij IVF de kans op een zwangerschap substantieel verbeterde. Bij dit onderzoek kreeg een groep van 80 patiënten twee 25 minuten durende acupunctuurbehandelingen, één voorafgaand aan het terugplaatsen van bevruchte embryo’s in de baarmoeder en één meteen volgend op de terugplaatsing. De andere groep van 80 patiënten waarbij embryo’s teruggeplaatst werden kreeg geen acupunctuur. In de groep die acupunctuur kreeg werden 34 vrouwen zwanger tegenover 21 in de groep die enkel met IVF behandeld werd, een significant hogere uitkomst.

Acupunctuur blijkt echter niet alleen de kans op succesvolle IVF te vergroten maar kan ook de produktie van eicellen stimuleren bij vrouwen die geen geneesmiddelen, welke de vruchtbaarheid stimuleren door invloed uit te oefenen op de hormonale balans, kunnen of willen nemen. Wanneer men de kans op zwangerschap vergelijkt bij vrouwen welke gedurende 3 maanden acupunctuur ondergaan met vrouwen welke gedurende eenzelfde tijdspanne Clomid gebruiken, een medicijn dat de afgifte van hormonen stimuleert die voor de eirijping en eisprong zorgen, blijkt deze in beide groepen gelijk te zijn, namelijk 50%. Dit gaat specifiek niet over vrouwen die IVF ondergaan. Bij een IVF procedure is men immers aangewezen op medicatie die de rijping van multipele eicellen tegelijkertijd induceert. Acupunctuur stimuleert meestal slechts de groei en eisprong van één enkele eicel, waardoor het niet ingezet kan worden ter vervanging van de vruchtbaarheidsbevorderende medicatie gebruikt bij IVF.

pregnancy test

Acupunctuur bij infertiliteit een kalmerend en zelfregenererend effect?

Er zijn verschillende theorieën betreffende de wijze waarop acupunctuur de vruchtbaarheid kan bevorderen.Volgens de principes van de Traditionele Chinese Geneeskunde stimuleert en beweegt acupunctuur de Qi, vrij vertaald onze levensenergie, die vrijelijk door het lichaam dient te stromen teneinde functionele stoornissen zoals onvruchtbaarheid te voorkomen. Acupunctuur kan bij infertiliteit een kalmerend en zelfregenererend effect hebben, waardoor het algeheel welbevinden verbetert en het lichaam beter voorbereid is voor het creëren van nieuw leven. Immers, door specifieke punten aan te prikken wordt de stroom van levensenergie weggeleid van plaatsen waar hij te overvloedig aanwezig kan zijn naar plaatsen waar er eerder een tekort aan energie is, dit teneinde de vruchtbaarheid te verbeteren. Veelal dient de behandeling minstens 3 maanden op wekelijkse basis plaats te vinden om een duidelijke resultaat te merken.

Bekeken vanuit het standpunt van de westerse geneeskunde zijn er, naast de theorie van de Qi als levensenergie, aanwijzingen dat acupunctuur een invloed heeft op de chemische processen in het brein. Er werden studies gepubliceerd waarin een verband gevonden werd tussen acupunctuur en de produktie van hormonen in de hersenen, welke een rol spelen in conceptie. Meer specifiek werd vastgesteld dat acupunctuur de produktie van endorfines stimuleert, welke een rol spelen in het reguleren van de menstruele cyclus.Acupunctuur lijkt m.a.w. een neuro-endocrien effect te hebben waarbij invloed wordt uitgeoefend op belangrijke assen tussen zones in het brein (hypothalamus en hypofyse), verantwoordelijk voor hormoonproductie, en de eierstokken, met zodoende een effect op de aanmaak van eicellen en de eisprong.

Er zijn verder aanwijzingen dat acupunctuur een rechtstreekse invloed heeft op het aantal rijpe eicellen wat beschikbaar is voor bevruchting bij vrouwen die IVF ondergaan. Vermoedelijk veroorzaakt acupunctuur een toename van de bloedtoevoer naar de eierstokken, waardoor de eierstokken een relatief grotere hoeveelheid van de toegediende  hormonen ontvangen.

Acupunctuur zou eveneens effectief zijn wanneer het baarmoederslijmvlies onvoldoende aangroeit om een bevruchte eicel te laten innestelen, een veel voorkomende oorzaak van recidiverende miskramen. Door de bloeddoorstroming in de baarmoeder te stimuleren zou het slijmvlies beter in staat zijn nutriënten en hormonen te absorberen welke noodzakelijk zijn voor een geslaagde innesteling.

Belangrijk is wel te vermelden dat als vruchtbaarheidsproblemen het gevolg zijn van structurele defecten zoals bv een niet-doorgankelijke eileider of een anomalie van de baarmoeder, acupunctuur geen oplossing kan bieden om zwanger te worden.

Voorbij een bepaalde leeftijd kan evenmin verwacht worden dat acupunctuur nog zal leiden tot produktie van de benodigde hoeveelheid hormonen om follikelrijping te stimuleren indien op voorhand al blijkt dat de hormoonproduktie drastisch verminderd is. Vanaf de leeftijd van 40 jaar is het daarom aangewezen om eerst te laten nakijken wat de hormonale status in onbehandelde toestand is en te laten uitsluiten dat er structurele problemen zijn welke een zwangerschap in de weg staan, alvorens te starten met acupunctuur ter verbetering van de vruchtbaarheid.

Vrouwen in een jongere leeftijdscategorie, mid-twintig tot mid-dertig, kunnen dan weer overwegen om eerst te kiezen voor acupunctuur alvorens over te gaan tot dure en invasieve fertiliteitsbehandelingen zoals IVF. Immers, soms blijken enkele maanden acupunctuur voldoende om de menstruele cyclus beter te reguleren en zodoende zonder bijkomende behandelingen zwanger te worden.

Bron: WebMD