Cupping

Cupping of myofasciale decompressie is een methode waarbij een cup of bol, meestal gemaakt van glas, wordt aangebracht op het huidoppervlak. Door de kop kortstondig met een ingebrachte vlam te verwarmen of door te knijpen in een rubberen bal boven aan de cup ontstaat een vacuümkracht, waardoor de cup stevig komt vast te zitten. Soms wordt gebruik gemaakt van cups uit silicone, bv in het aangezicht. Het therapeutisch effect is afhankelijk van de sterkte van de zuigkracht. De cups blijven 10 tot 20 minuten ter plaatse of worden na aanbrengen van olie in een trekkende beweging over bepaalde spiergroepen of over het verloop van meridianen verplaatst.
Bovenop en rondom de pijnlijke spieren worden de huid en het bindweefsel stevig gestimuleerd door middel van het vacuümeffect. De doorbloeding van de huid neemt toe en door reflexwerking komt het onderliggende spiergebied tot ontspanning. Cupping therapie of cupping massage is dus een intensieve manier om spierknopen te ontspannen. Het gevolg is een verbeterde soepelheid en flexibiliteit en minder bewegingsbeperkingen.

Er vindt daarbij lokale vrijzetting plaats van histamine. Dit activeert het afweersysteem. In China wordt cupping therapie vaak succesvol toegepast ter onderdrukking van een opkomende verkoudheid. De histamine zorgt verder voor een lokale steriele inflammatie waarbij stoffen vrijkomen die weefselherstel bevorderen.

Cupping kan zowel ‘droog’ als ‘nat’ worden toegepast. Bij droge cupping wordt enkel gebruik gemaakt van het vacuümeffect terwijl bij natte cupping de huid voorafgaand aan het plaatsen van een cup wordt aangeprikt met één of meerdere naalden. Hierdoor wordt een kleine hoeveelheid bloed, veelal niet meer dan een paar druppels, in de cup aangezogen. Deze natte techniek wordt enkel op specifieke indicatie gebruikt.

Na een cupping behandeling kunnen er rode of paarse huidverkleuringen optreden. Dit is een normaal verschijnsel, wat na enkele dagen zal verdwijnen. Ook kunnen de spieren ter hoogte van het behandelde gebied enkele dagen stijver aanvoelen.

Deze behandeltechniek is niet per definitie aan bepaalde aandoeningen gekoppeld maar zal toegepast worden in functie van de individuele problematiek van de patiënt. Voor een maximaal resultaat wordt cupping therapie veelal met acupunctuur dan wel moxatherapie gecombineerd. Het beste resultaat wordt bekomen door een aantal behandelingen aaneengesloten te laten plaats vinden met een interval van maximaal 1 week.

Veel voorkomende indicaties voor cupping:

 • hoofdpijn en migraine
 • nekklachten
 • frozen shoulder
 • rugklachten
 • hielspoor
 • sportblessures
 • stress gerelateerde spierspanning klachten
 • myofasciaal pijnsydroom
 • fibromyalgie
 • verkleving van littekens
 • beginnende verkoudheid of grieppaal syndroom
 • cellulitis

De behandeling is niet altijd geschikt voor cliënten met een hoge bloeddruk of bij zwangerschap. Bij spataderen kunnen de benen beter niet worden behandeld.