Hoe verloopt een behandeling?

Het stellen van een diagnose gebeurt anders dan in de klassieke geneeskunde. Er wordt een energetisch bilan van de patiënt opgemaakt aan de hand van een uitgebreide ondervraging, voelen van de pols en bekijken van de tong.  De keuze van de punten wordt bepaald door het energetisch bilan.

Ondervraging

De huidige klachten alsook de medische voorgeschiedenis en de lopende of afgeronde behandelingen worden opgetekend. Wie op consultatie komt, wordt gevraagd zo nauwkeurig mogelijk zijn/haar klachten en het ontstaan ervan te beschrijven. Via een aantal bijkomende vragen over de algemene gezondheidstoestand krijgt de acupuncturist een goed beeld van de onderliggende problematiek.
Aangezien het verzamelen van alle gegevens enige tijd in beslag neemt, wordt voor een eerste consult minstens 1u gereserveerd. Na de eerste behandeling volgt een korte evaluatie, waarna een vervolgafspraak gemaakt wordt.