Nevenwerkingen

Er kunnen tijdens de behandeling minder aangename effecten optreden.  Deze zijn niet bedreigend voor de gezondheid en vaak van voorbijgaande aard.
Hier volgt een niet-limitatieve lijst van mogelijke nevenwerkingen:

  •  tijdelijke verslechtering van de klachten: de reacties op een behandeling zijn niet goed te voorspellen. Het is mogelijk dat u zich onmiddellijk beter gaat voelen maar het kan ook zijn dat u erg vermoeid raakt en een grote behoefte hebt aan rust. Ook kunnen de klachten in eerste instantie iets verergeren. Deze verergering dient na enkele dagen weer weg te zijn. Het kan helpen om na een behandeling voldoende water of kruidenthee te drinken.
  • vermoeidheidVermijd zware fysieke en/of mentale inspanningen na een acupunctuurbehandeling en zorg voor voldoende nachtrust
  • spierpijn en pijn thv de aangeprikte punten: deze sensatie verdwijnt veelal na 24u maar kan incidenteel langer aanhouden.
  • blauwe plekken: ter hoogte van de aangeprikte punten kan een kleine onderhuidse bloeding optreden. Dit is niet verontrustend maar kan, wanneer het in het gelaat optreedt, een tijdlang cosmetisch storend zijn.
  • onwillekeurige spiersamentrekkingen: dit kan tijdens of na een behandeling optreden in een spier die behandeld wordt maar evengoed op een andere plek in het lichaam en is van voorbijgaande aard.
  •  ijlhoofdigheid: komt zelden voor maar kan in de hand gewerkt worden door (te) snel rechtstaan na een behandeling of het krijgen van een behandeling op een nuchtere maag. Neem u tijd om van de behandeltafel te komen en u rustig weer aan te kleden en blijf zo nodig even zitten in de wachtkamer van de acupuncturist tot de klachten verminderen.
  • ongecontroleerd vrijkomen van emoties: acupunctuur kan zowel fysiek als emotioneel een intense ervaring zijn, waarbij mensen bv tijdens of na een behandeling sneller gaan huilen. Ook bij behandeling van een louter fysieke klacht is een toegenomen emotionele gevoeligheid niet uitgesloten.

Hoewel de beschreven mogelijke bijwerkingen zelden reden zijn tot bezorgdheid,  voelt iemand zijn lichaam uiteraard het beste aan. Als één van de bovenstaande bijwerkingen te hevig aanvoelt of te lang aanhoudt of er treden bijkomende negatieve reacties op een acupunctuurbehandeling op, dient u contact op te nemen met uw acupuncturist.