Veel gestelde vragen

Hoe lang duurt een behandeling gemiddeld?
Naargelang de moeilijkheid van de diagnose en de toegepaste technieken kan een acupunctuurbehandeling variëren van dertig minuten tot anderhalf uur.

Hoeveel kost een behandeling?
In België bestaan er momenteel geen opgelegde barema’s. Een behandeling die meer tijd vraagt, zal meestal ook duurder zijn.

Is acupunctuur pijnlijk?
Acupunctuurnaalden zijn veel fijner dan injectienaalden. Het prikken wordt daarom door de meeste patiënten nauwelijks als pijnlijk ervaren. De naaldsensatie kan wel gevoeld worden.

Bestaat er een risico op besmette naalden?
Er wordt gebruik gemaakt van naalden voor éénmalig gebruik om elke vorm van besmetting uit te sluiten.

Welk resultaat mag je verwachten?
Afhankelijk van de aard van de aandoening zal u meer of minder behandelingen nodig hebben om beterschap te bekomen. Het is evident dat bv. spierpijn vaak sneller te genezen is dan bv. chronisch vermoeidheidssyndroom. Vaak geldt wel volgende regel: ‘Hoe acuter de klacht, hoe sneller er resultaat bereikt wordt.’

Kan een acupuncturist voortgaan op een eerder gestelde, ‘westerse’ diagnose?
Het is noodzakelijk om een energetisch bilan op te stellen volgens de principes van de Traditionele Chinese Geneeskunde aangezien klassieke geneeskunde  uitgaat van heel andere denkkaders.
Het is juist deze energetische diagnose die de acupuncturist toelaat de juiste punten te kiezen bij elke behandeling. Zo is het bv. mogelijk dat, als er 3 personen een acupunctuurbehandeling tegen hoofdpijn krijgen, ze alle drie naalden op andere plaatsen in het lichaam krijgen daar de hoofdpijn van elk individu een andere, specifieke oorsprong heeft.

Kan een acupuncturist een juiste diagnose stellen zonder de hulp van moderne hulpmiddelen?
De acupuncturist is perfect uitgerust om een energetisch bilan van een patiënt op te stellen, maar zal niet aarzelen om iemand door te verwijzen voor verder onderzoek indien nodig.

Is acupunctuur gevaarlijk?
Acupunctuur is niet gevaarlijk als het door een goed opgeleide therapeut wordt uitgevoerd. Bij zwangerschap is het prikken van bepaalde punten verboden. Bij aanwezigheid van een pacemaker is voorzichtigheid geboden met electro-acupunctuur.
Het is aangewezen om uw acupuncturist op de hoogte te brengen indien u bloedverdunners gebruikt.