ooracupunctuurOoracupunctuur
De TCG gaat ervan uit dat heel het lichaam in bepaalde delen van het lichaam wordt geprojecteerd, zoals bijvoorbeeld in het oor. Dit wordt een microsysteem genoemd. Op die manier kunnen klachten, afkomstig van elders in het lichaam, behandeld worden door middel van aanprikken van specifieke punten in het oor. Vaak wordt hierbij gebruikt van korte verblijfsnaaldjes, die dagen tot weken ter plaatse kunnen blijven.

 

Lichaamsacupunctuur
Het plaatsen van naalden ter hoogte van specifieke punten op het lichaam is de meest gekende techniek. Deze punten hebben apart of in combinatie met andere punten een welbepaalde functie bij het herstellen van de verstoorde energiehuishouding.  Om het beoogde effect te bereiken zal de acupuncturist de naalden lichtjes bewegen waardoor een soort van uitstralende naaldsensatie opgewekt wordt, in China Deqi genaamd. Deze sensatie is niet pijnlijk en kan zich op diverse manieren manifesteren, bv als tintelingen, een gevoel van uitzetting of zwaarte, … enz. De naalden op het lichaam blijven meestal een 20-tal minuten ter plaatse.