Waarom de keuze voor acupunctuur?

Na 7 jaar studies aan de universiteit Antwerpen, inclusief stages bij artsen en in ziekenhuizen, behaal ik mijn diploma als arts in 2000. Na een aantal jaren werken in het ziekenhuis en vervolgens 15 jaar dienst als adviserend geneesheer in Nederland, heb ik besloten me volledig te richten op de uitoefening van de Traditionele Chinese Geneeskunde.

“Ik heb voor dit vak gekozen om mensen te helpen, om u echt beter te maken.”

Lijkt waarschijnlijk voor de hand te liggen, maar lees mee en u zal begrijpen waarom ik er zo hard de nadruk op leg.

Dr. Coralie BraetIn de hedendaagse geneeskunde ligt de focus, althans bij sommige ziektebeelden, voornamelijk op het bestrijden van symptomen. Bij afwezigheid van een duidelijk aanwijsbare en behandelbare oorzaak voor ziekte, zijn therapieën met name gericht op bestrijden van de klachten maar wordt er niet specifiek gewerkt aan de fundamenten waarop onze gezondheid gebaseerd is. Het klassieke geneeskundig denkmodel is bovendien voornamelijk gericht op behandelen van ziekte veel meer dan op het voorkomen hiervan. Traditionele Chinese Geneeskunde is juist bedoeld ter preventie van ziekte dan wel klachten.

Hoe voelt u zich nu trouwens? Op en top perfect? Dan heeft u mij niet nodig!
Maar als u de indruk heeft dat het beter zou kunnen en moeten gaan met uw lichaam, lees dan verder mee.

Eens ik het inzicht verworven had dat er buiten de hedendaagse geneeskunde andere manieren waren om mensen te helpen naar een beter welbevinden, ben ik gaan zoeken naar een andere aanpak.

De Chinese geneeskunde kon me meteen bekoren, omdat ze uitgaat van de patiënt, van u, als geheel. Het is dus een holistische benadering van de geneeskunde waar gezocht wordt naar de oorsprong van de klachten in relatie tot de mens. Op die manier doe ik niet aan symptoombestrijding maar los ik innerlijke hindernissen en knooppunten bij u op, waarbij ik werk aan een beter mentaal en lichamelijk (energetisch) evenwicht.

“Sceptisch tegenover acupunctuur?”

Omdat ik 7 jaar gevormd was in Westerse geneeskunde stond ik eerst sceptisch tegenover de Chinese geneeskunde en acupunctuur. Er werd een totaal verschillende ‘taal’ aangewend, een heel andere methodiek om tot een diagnose te komen en uiteraard leek de behandeling in niets op wat ik tijdens mijn klassieke medische opleiding geleerd had.

Maar wat me meteen aansprak is de visie op uw lichaam en persoon als één geheel. Wanneer een deel van u niet goed functioneert, dan heeft dit gevolgen op andere delen én op het geheel. Vandaar dat enkel een symptoom bestrijden voor mij als een soort tunnelvisie aanvoelt en acupunctuur me toelaat te werken aan een totale balans bij mijn patiënt.

Het allerliefst wil ik vooral bij u de perceptie rond acupunctuur als zijnde iets alternatiefs veranderen naar één van echte geneeskunde.

U hoeft zelfs niet te kiezen tussen Westerse geneeskunde of een alternatieve aanpak. Maak gebruik van het beste wat beide u te bieden hebben. Want de bedoeling van zowel een traditioneel geneesheer als van een acupuncturist, wat ik beiden ben,  is u op een effectieve en zo prettig mogelijk manier helpen u beter te voelen.

De uiteenlopende denkkaders welke gehanteerd worden in klassieke geneeskunde en  de Traditionele Chinese Geneeskunde en het feit dat het inzetten van acupunctuur nog hoofdzakelijk vanuit een proefondervindelijke grondslag gebeurt, hebben tot gevolg dat deze geneeswijze vooralsnog als niet-conventioneel beschouwd wordt. Geleidelijk aan ontstaat er wel steeds meer bewijskracht voor de werkzaamheid van acupunctuur. Men dient zich hierbij wel te realiseren dat wetenschappelijke onderzoeksmethoden, welke ontstaan zijn vanuit het westerse denkkader, zich er niet steeds toe lenen om de werkingsmechanismen van acupunctuur aan te tonen, wat zijn grondslag vindt in het oosters filosofisch en wetenschappelijk denkmodel. Toch ben ik ervan overtuigd dat voortgezet technologisch onderzoek naar aantoonbare effecten van acupunctuur mogelijkheden kan scheppen tot het verfijnen van behandeltechnieken bij moeilijk behandelbare ziekten en deuren kan openen naar bredere toepassingen van de Traditionele Chinese Geneeskunde complementair aan de klassieke geneeskunde. De ontwikkelingen op dit gebied zijn zeker het volgen waard.

Curriculum vitae

2000 diploma arts Universiteit Antwerpen
2007 specialisatie arts Arbeid en Gezondheid – verzekeringsgeneeskunde
2013 postgraduaat acupunctuur
2019 postgraduaat orthomoleculaire geneeskunde

Bijscholingen in het kader van Traditionele Chinese Geneeskunde:

  • kindertuina en babymassage
  • electro-acupunctuur TSEA
  • balansmethode volgens Dr. Tan
  • Master Tung acupunctuur
  • chinese voedingsleer
  • polsdiagnose
  • abdominale acupunctuur
  • cosmetische acupunctuur
  • medicinale paddestoelen
  • NADA ooracupunctuur bij verslavingen

Wenst u meer informatie over onze praktijk of wilt u een afspraak maken?

Online een afspraak maken!
Online een afspraak maken!