Terugbetaling

Acupunctuur wordt als niet-conventionele geneeswijze gedeeltelijk terugbetaald binnen de aanvullende ziekteverzekering van uw ziekenfonds. Hoeveel u terugbetaald krijgt per behandeling en voor hoeveel behandelingen u deze terugbetaling geniet, verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.
Tevens komen verzekeringsmaatschappijen (bv bij afsluiten van een hospitalisatieverzekering) soms supplementair tussen in de kosten van een acupunctuurbehandeling, bovenop de uitkering die u geniet van uw ziekenfonds.

Overzicht terugbetalingsmodaliteiten van voornaamste mutualiteiten:

Christelijke Mutualiteiten: vooralsnog geen terugbetaling voor acupunctuur.

De VoorZorg Antwerpen: per kalenderjaar krijg je een tegemoetkoming van 10 euro per behandeling, maximaal 5 behandelingen per rechthebbende. U vindt mij terug op de lijst van door het ziekenfonds erkende (geneesheer)acupuncturisten.

Liberale Mutualiteiten: € 10 per behandeling met een maximum van 6 behandelingen per kalenderjaar. U vindt mij terug op de lijst van door het ziekenfonds erkende acupunturisten.

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ):  voor een behandeling bij een acupuncturist kan je rekenen op een tegemoetkoming van € 10 per zitting en dit tot 5 zittingen per persoon per kalenderjaar. Download hier het formulier voor tegemoetkoming.

Partena Onafhankelijk ziekenfonds: een tegemoetkoming van €10 per sessie met een maximum van €60 per kalenderjaar per gezinslid. Download hier het formulier voor tegemoetkoming.

Zowel OZ als Partena bieden sinds 2017 Medicalia aan, een aanvullende verzekering aan met verhoogde tegemoetkomingen voor o.a. acupunctuur.

Voor nadere informatie kan u zich wenden tot uw mutualiteit, verzekeringsmaatschappij of acupuncturist.