Wat is acupunctuur?

ACUPUNCTUUR is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China en vormt een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Het doel van acupunctuur is ziektes voorkomen en genezen. In de TCG werkt men vanuit de gedachte dat lichamelijke en geestelijke klachten worden veroorzaakt door verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam. Met acupunctuur worden deze verstoringen hersteld door het aanprikken van acupunctuurpunten met behulp van steriele naalden, welke dan enige tijd ter plaatse blijven.  Door het stimuleren van welbepaalde punten op het lichaam of de schedel gaat de energie in de energiebanen beter stromen. Die energiebanen noemen we in de Traditionele Chinese Geneeskunde de meridianen. Deze meridianen zijn op energetisch niveau met de organen verbonden waardoor de acupuncturist de mogelijkheid heeft de organen gezonder te maken, de immuniteit te verhogen en geest en lichaam te harmoniseren. Uiteraard geven naaldenprikken ook prikkels door aan het zenuwstelsel, dat daarop reageert met allerlei regulerende effecten.

Grondige kennis van de TCG kan de acupuncturist helpen om te komen tot combinaties van te prikken punten. Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek louter om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat.  Zo stimuleert acupunctuur het zelfregulerend vermogen van het lichaam. Er wordt hierbij steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en zodoende niet enkel gewerkt op symptomen.“

Vormen van acupunctuur

Lichaamsacupunctuur

Het plaatsen van naalden ter hoogte van specifieke punten op het lichaam is de meest gekende techniek. Deze punten hebben apart of in combinatie met andere punten een welbepaalde functie bij het herstellen van de verstoorde energiehuishouding.  Om het beoogde effect te bereiken zal de acupuncturist de naalden lichtjes bewegen waardoor een soort van uitstralende naaldsensatie opgewekt wordt, in China Deqi genaamd. Deze sensatie is niet pijnlijk en kan zich op diverse manieren manifesteren, bv als tintelingen, een gevoel van uitzetting of zwaarte, … enz. De naalden op het lichaam blijven meestal een 20-tal minuten ter plaatse.

Ooracupunctuur

De TCG gaat ervan uit dat heel het lichaam in bepaalde delen van het lichaam wordt geprojecteerd, zoals bijvoorbeeld in het oor. Dit wordt een microsysteem genoemd. Op die manier kunnen klachten, afkomstig van elders in het lichaam, behandeld worden door middel van aanprikken van specifieke punten in het oor. Vaak wordt hierbij gebruikt van korte verblijfsnaaldjes, die dagen tot weken ter plaatse kunnen blijven.

Electro acupunctuur

Electro acupunctuur is het toepassen van elektrische stromen op acupunctuurpunten via de naald. Men maakt gebruik van verschillende stroomvormen. De in het lichaam ingebrachte naalden worden door middel van elektrische geleidingskabeltjes met een stimulatietoestel verbonden waarbij de stroomimpulsen de werking van de naald versterken. Het therapeutisch effect is m.a.w.  groter dan bij manuele acupunctuur. Dankzij wetenschappelijk onderzoek bestaat er toenemend inzicht in de neurofysiologische processen bij electrische stimulatie van acupunctuurpunten, waarbij diverse lichaamseigen hormonen vrijkomen. De combinatie van deze, op moderne geneeskunde gebaseerde, kennis met de behandelprincipes uit de Traditionele Chinese Geneeskunde vormt een meerwaarde in het therapeutisch arsenaal van de acupuncturist.

Voornaamste toepassingen:

PIJNDEMPING:
Door middel van zowel hoog als laag frequente stroomvormen kunnen pijnsignalen gemoduleerd worden op lokaal niveau, ter hoogte van het ruggenmerg en ter hoogte van het centrale zenuwstelsel. Hierdoor is deze techniek toepasbaar bij diverse soorten pijn, zoals bv artrose, whiplash, tenniselleboog, lage rugpijn, neuralgieën (bv. trigeminusneuralgie of postherpetische neuralgie),  acute pijn bij trauma’s alsook chronische pijn die persisteert na heling van een trauma of in afwezigheid van een duidelijk letsel.

SPIERSTIMULATIE:
Mogelijk gebruik bij bepaalde verlammingen als gevolg van een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) of bij plots opgetreden éénzijdige gezichtsverlamming (facialisparese).

OVERIGE:
misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie
(lymf)oedeem
ontstekingen
spanningsklachten en depressieve klachten