Verwijzing

Verwijzing door een (huis)arts verdient de voorkeur maar is niet verplicht.

Desgevallend kan het voorkomen dat ik u voor nader overleg of aanvullend onderzoek verwijs naar uw (huis)arts alvorens een behandeling aan te vatten of verder te zetten. In overleg met u kan desgevallend ook aanvullende informatie bij uw behandelaar(s) opgevraagd worden.

Indien u gebruik maakt van het afspraakformulier, graag uw telefoonnummer vermelden indien u voorafgaand aan een afspraak overleg wenst. Het afspraakformulier is enkel bedoeld voor administratieve gegevens.

Indien gewenst kan uw behandelaar op de hoogte gehouden worden van doelstelling en verloop van de acupunctuurbehandeling.