Op 7 november jl. promoveerde Eric Manheimer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op zijn proefschrift Systematic reviews of complementary and alternative medicine: importance, methods and examples concerning acupuncture.
Manheimer heeft voor zijn proefschrift een nieuwe database ontwikkeld voor acupunctuur en andere complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAG ofwel CAM). Daarnaast heeft Manheimer een systematisch overzicht gemaakt van onderzoeken naar het effect van acupunctuur bij lage rugpijn, artrose en IVF.

Effect

De betekenis van deze nieuwe database is groot omdat hierdoor de resultaten uit onderzoek naar de werkzaamheid van acupunctuur serieuzer genomen moeten worden door de reguliere gezondheidszorg.
Verder blijkt uit het proefschrift dat acupunctuur goed werkt als pijnbestrijder bij lage rugpijn en artrose. Manheimer laat zien dat de pijnverminderende werking van acupunctuur bij deze twee aandoeningen een feit is en dat het effectiever is dan behandelingen uit de reguliere gezondheidszorg. De werkzaamheid van acupunctuur bij IVF kan nog niet bewezen worden.

Bewijs

Uit onderzoek blijkt dat er veel gebruik wordt gemaakt van acupunctuur en andere complementaire en alternatieve geneeswijzen. De behoefte aan bewijs voor de effectiviteit van deze geneeswijzen is daarom groot, zowel bij patiënten als bij praktijkbeoefenaren. Maar ook in de commissies die richtlijnen opstellen voor de gezondheidszorg is een grote behoefte aan bewijs voor de goede kwaliteit van deze behandelmethoden. Deze commissies doen aanbevelingen voor behandelingen in de gezondheidszorg.

 

Eric Manheimer is verbonden aan het Cochrane Collaboration in Baltimore (VS). Dit is een internationaal erkende non-profit organisatie die zich bezighoudt met het maken, onderhouden en verspreiden van systematische reviews (overzichten) van alle behandelingen in de gezondheidszorg, inclusief die van complementaire en alternatieve geneeswijzen.
Een systematisch overzicht van onderzoeken is algemeen aanvaard als de meest geldende en betrouwbare methode om het effect van behandelingen in de gezondheidszorg te beoordelen.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur