Nieuws over acupunctuur

De therapeutische effecten van medicinale paddestoelen

Veel klinisch belangrijke geneesmiddelen zoals aspirine, digitoxine, progesteron, cortison en morfine zijn direct of indirect afgeleid van planten. Minder bekend is dat veel antibiotica afkomstig zijn van schimmels. Dit geldt ook voor griseofulvine, de ergotalkaloïden en cyclosporine. Gedurende de laatste drie decennia is er een toenemende erkenning voor de rol van het menselijke immuunsysteem in [...]

Door |25 februari 2016|

De neurobiologische fundamenten van acupunctuur, een samenvatting

Inleiding Acupunctuur wordt samen met kruidengeneeskunde beschouwd als één van de twee meest belangrijke pilaren in de Oost-Aziatische geneeskunde. Ondanks het feit dat deze behandelvorm steeds meer ingeburgerd geraakt bij het grote publiek, blijft het onderzoek naar een wetenschappelijke verklaring voor het fysiologische mechanisme van acupunctuur cruciaal. Door middel van studies met dieren werd overvloedig [...]

Door |21 december 2015|

Acupunctuur bij vruchtbaarheidsproblemen

Het gebeurt steeds vaker dat vrouwen die niet zwanger raken en medische hulp zoeken onder vorm van vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF (in vitro fertilisatie) door hun behandelaar verwezen worden voor gelijktijdige behandeling door middel van acupunctuur. Een onvervulde zwangerschapswens gaat vaak gepaard met mentaal en emotioneel onwelbevinden. Door het gebruik van acupunctuurnaalden op welbepaalde energetische punten [...]

Door |14 september 2015|

Acupunctuur bij kinderen: een overzicht van relevante klinische onderzoeken.

De afgelopen decennia is het gebruik van complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) gestegen in de algemene bevolking . In 1999 geven meer dan 50 % van de ondervraagde artsen in de Verenigde Staten, Canada, Israël en Engeland aan dat zij CAM aan hun patiënten aanbevelen. Onder pediatrische populaties worden CAM interventies, waaronder acupunctuur, chiropraxie, mineralen- [...]

Door |23 juni 2015|

Acupunctuur bevordert herstel van zenuwletsel

Acupunctuur bevordert het herstel van zenuwletsels. Bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Neural Regeneration Research tonen aan dat acupunctuur beschadigde motorische zenuwen in onderste en bovenste ledematen doet helen. Electromyografisch zenuwgeleidingonderzoek bevestigt bij 80% van de patiënten die deelnamen aan de studie een effectieve respons, meer specifiek een aanzienlijke verbetering van de motorische zenuwgeleidingssnelheid en [...]

Door |23 februari 2015|

Acupunctuur bij bekkenpijn ontstaan tijdens zwangerschap

Lage rugpijn en bekkenpijn zijn frequent voorkomende klachten welke kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap. De gedocumenteerde prevalentie varieert in diverse studies met een gemiddelde gepubliceerde prevalentie van 45,3% . Hoewel hormonale invloeden van oudsher zijn beschreven als de oorzaak van bekkenpijn, suggereren meer recente studies dat asymmetrische laksheid van spieren en ligamenten, met als gevolg [...]

Door |09 juni 2014|

Het antidepressieve effect van Seroxat wordt versterkt door acupunctuur.

Acupunctuur blijkt effectiever dan orale antidepressiva in het verbeteren van depressieve symptomen en produceert minder bijwerkingen dan tricyclische antidepressiva . Ondanks de continue verdere ontwikkeling van antidepressiva en alternatieve therapieën, wordt het ontstaan van een majeure depressieve stoornis veelal niet (volledig) herkend en blijkt het resultaat van de behandeling vaak onvoldoende. Een epidemiologische studie over het [...]

Door |26 april 2014|

Zorgprofessionals ondersteunen initiatief voor kennisprogramma complementaire zorg

Een stuurgroep onder voorzitterschap van Ruud Hopstaken buigt zich de komende anderhalf jaar over de voorwaarden die nodig zijn voor een verantwoorde inbedding van de complementaire zorg in Nederland. “We willen binnen de complementaire zorg het kaf van het koren scheiden, zodat we de werkelijke bijdrage aan het verbeteren van de gezondheid kunnen bepalen.” De [...]

Door |12 april 2014|

Behandeling van zwangerschapsbraken met acupunctuur

Overmatig braken tijdens de zwangerschap is een complicatie die kan leiden tot diverse gezondheidsproblemen bij de vrouw en nadelige gevolgen voor de foetus kan hebben. Recent onderzoek geeft nu aanvullende richtlijnen voor preventie en verlichting van deze symptomen. Wijzigingen in het dieet en de levensstijl van de moeder kunnen beschermende effecten hebben.  Ook werden gunstige [...]

Door |02 februari 2014|
Ga naar de bovenkant